Αρθρογραφία

Αρθρογραφία σχετικά με γενικά χειρουργικά θέματα

Στο βίντεο που ακολουθεί ο Χειρουργός Κος Όθωνας Μιχαήλ παρουσίαζει την Θεραπεία αιμορροϊδων με Laser και ραγάδα δακτυλίου

 

Στο βίντεο που ακολουθεί ο Χειρουργός Κος Όθωνας Μιχαήλ παρουσίαζει την Ανώδυνη ενδοσκοπική θεραπεία κύστης κόκκυγος και περιεδρικού συριγγίου

 

Στο βίντεο που ακολουθεί ο Χειρουργός Κος Όθωνας Μιχαήλ παρουσίαζει τα χαρακτηριστικά της Χειρουργικής Ημερήσιας Νοσηλείας στο κανάλι EXTRA 3 και στο δίκτυο των Med-Professionals.

Μετεγχειρητική κήλη

Η μετεγχειρητική κοιλιοκήλη είναι η εμφάνιση  κάθε ψηλαφητού χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος, με ή χωρίς διόγκωση, που εμφανίζεται μέσα σε 12 μήνες από κοιλιακή χειρουργική τομή.

Η αποκατάσταση της βουβωνοκήλης είναι η συχνότερη επέμβαση της γενικής χειρουργικής. Πάνω από  2.000.000 ασθενείς χειρουργούνται ετησίως για αποκατάσταση βουβωνοκήλης.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση των κηλών μπορεί να γίνει είτε με είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα (επέμβαση TAPP), είτε μένοντας  στον προπεριτοναϊκό χώρο (επέμβαση TEP).

Ο μηχανισμός της υποτροπής εξαρτάται από τον τύπο της προηγηθείσας αποκατάστασης, τη θέση και τον τύπο του πλέγματος που χρησιμοποιήθηκε και τους υπάρχοντες παράγοντες συν-νοσηρότητας του ασθενούς.

Τα ανευρύσματα της σπληνικής αρτηρίας είναι σπάνια. Εν τούτοις , σε νεκροτομικό υλικό αναφέρεται η ανεύρεσή τους σε ποσοστό έως και 10% και είναι τα συχνότερα (65%) των ανευρυσμάτων των σπλαχνικών αγγείων .

Menu