ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

ΕΙΔΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ο Χειρουργός Όθων Π. Μιχαήλ πραγματοποιεί επεμβάσεις του φάσματος της Γενικής Χειρουργικής σε ιδιωτικές κλινικές της Αττικής και του Πειραιά. Είναι εξειδικευμένος στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική.

Αναλυτικές πληροφορίες για διάφορες παθήσεις μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Παθήσεις ή εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Χειρουργό μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές παθήσεων πρωκτού και κόκκυγα

Ο Χειρουργός κος Όθωνας Μιχαήλ είναι άρτια εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος στις Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές Τεχνικές περιπρωκτικών-ορθοπρωκτικών παθήσεων και Κύστης Κόκκυγα. Τα οφέλη της Ελάχιστα επεμβατικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση περιπρωκτικών, ορθοπρωκτικών παθήσεων και κόκκυγα είναι πολλά, με χαρακτηριστικότερα : την μικρή διάρκεια νοσηλείας, τον μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο, μικρό χειρουργικό τραύμα, ταχεία επάνοδο στην καθημερινότητα.

Επεμβάσεις στο Ιατρείο

Στο πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο στην Καλλιθέα, ο Χειρουργός πραγματοποιεί επεμβάσεις πολύ μικρής ή μικρής βαρύτητας. Η αντιμετώπιση των  παθήσεων του δέρματος δεν απαιτεί νοσηλεία στο νοσοκομείο, γίνεται με τοπική αναισθησία, ανώδυνα, σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς ράμματα με αποτέλεσμα το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι άριστο.

Βαρύτητα Χειρουργικών Επεμβάσεων

Το περιεχόμενο της κατηγορίας περιλαμβάνει την ταξινόμηση των χειρουργικών επεμβάσεων κατα βαρύτητα και είναι σύμφωνο με την ταξινόμηση που ισχύει απο την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και μπορεί να τροποποιηθεί.

Χειρουργική Ημερήσιας Νοσηλείας

Ο Χειρουργός πραγματοποιεί επεμβάσεις σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας με τα οφέλη που αυτές προσφέρουν. Επειδή δεν είναι εφικτό όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις να πραγματοποιηθούν σε Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, επιλέγονται όσες πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

Menu