ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

ΕΙΔΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Ο Χειρουργός Όθων Π. Μιχαήλ πραγματοποιεί επεμβάσεις του φάσματος της Γενικής Χειρουργικής σε ιδιωτικές κλινικές της Αττικής και του Πειραιά. Είναι εξειδικευμένος στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική.

Αναλυτικές πληροφορίες για διάφορες παθήσεις μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Παθήσεις ή εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Χειρουργό μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Ο Χειρουργός είναι εξειδιεκυμένος στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική. Πραγματοποιεί Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε οργανωμένες κλινικές της Αττικής και του Πειραιά. Τα οφέλη της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής έναντι της Κλασσικής Χειρουργικής είναι πολλά, με χαρακτηριστικότερα : την μικρή διάρκεια νοσηλείας, τον μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο, μικρό χειρουργικό τραύμα, ταχεία επάνοδο στην καθημερινότητα.

Menu