ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

Κήλες

Κήλες κοιλιακού τοιχώματος και η αντιμετώπισή τους

Previous Next

Οι συγγενείς ομφαλοκήλες αποτελούν τη συχνότερη ανωμαλία του κοιλιακού τοιχώματος στα παιδιά και η χειρουργική αποκατάστασή τους καθυστερεί μέχρι την ηλικία των 2 έως 4 ετών, εξαιτίας της υψηλής πιθανότητας αυτόματης σύγκλεισής τους.

Previous Next

Οι πλαστικές αποκαταστάσεις των κηλών αποτελούν μια από τις πιο συχνά διενεργούμενες επεμβάσεις για το γενικό χειρουργό σήμερα και πλήθος τεχνικών, περίπου όσες και οι τύποι των κηλών, έχουν περιγραφεί.

Previous Next

Ο όρος μετεγχειρητική κήλη συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε έλλειμμα του κοιλιακού τοιχώματος σε θέση προηγηθεισών χειρουργικών τομών ή θέσεις τοποθέτησης trocar και παροχετεύσεων, που προκαλούν χάσμα στην απονεύρωση.

Menu