ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

Αιμορροϊδες

Η αιμορροϊδοπάθεια αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες για την οποία ο ασθενής θα ζητήσει ιατρική συνδρομή.

Πληθυσμιακές μελέτες έχουν αποδείξει ότι 50% των ασθενών, αμφότερων των φύλων, σε ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών εμφανίζουν σε κάποιο βαθμό σχηματισμό αιμορροϊδικών όζων.

Κλασσικά, οι αιμορροΐδες ταξινομούνται σε εσωτερικές, οι οποίες εγείρονται από το υποβλεννογόνιο αιμορροϊδικό πλέγμα εντοπιζόμενο στα κεντρικά δύο τρίτα του πρωκτικού σωλήνα και υπαλείφονται από κυλινδρικό επιθήλιο και εξωτερικές, οι οποίες εγείρονται από το υποδόριο αιμορροϊδικό πλέγμα εντοπιζόμενο στο περιφερικό τρίτο του πρωκτικού σωλήνα και υπαλείφονται από το πλακώδες επιθήλιο του πρωκτικού δακτυλίου.

Ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων τους, οι αιμορροΐδες ταξινομούνται σε:

    1ου βαθμού οι οποίες απλώς προβάλλουν στον αυλό του πρωκτικού σωλήνα
    2ου βαθμού οι οποίες προπίπτουν δια του πρωκτικού δακτυλίου κατά την αφόδευση αλλά ανατάσσονται αυτόματα,
    3ου βαθμού οι οποίες προπίπτουν και για την ανάταξή τους απαιτείται μηχανική υποβοήθηση
    4ου βαθμού οι οποίες προπίπτουν χωρίς να ανατάσσονται

Συμπτώματα αιμορροϊδων

Κύριο σύμπτωμα της νόσου αποτελεί η αιμορραγία, η οποία χαρακτηριστικά παρατηρείται μετά την κένωση είτε υπαλείφοντας τα κόπρανα είτε παρατηρούμενη ως σταγόνες στη λεκάνη της τουαλέττας και στο χαρτί της υγιεινής και έχει ζωηρό ερυθρό χρώμα. Η πιθανή μακροχρόνια απώλεια αίματος μπορεί να προκαλέσει σιδηροπενική αναιμία και συμπτώματα ολιγαιμίας όπως, αδυναμία, καταβολή, εύκολη κόπωση, ορθόπνοια, ορθοστατική υπόταση, ωχρότητα δέρματος κλπ.

Η πρόπτωση των αιμορροΐδων παρατηρείται σε πιο προχωρημένο στάδιο της νόσου και χαρακτηρίζεται από την παροδική ή μόνιμη παρουσία των όζων στο άνοιγμα του πρωκτικού δακτυλίου κατά τον έντονο βήχα, τον πταρμό, την ανύψωση βάρους, την αποβολή αερίων ή κατά το απλό περπάτημα.

Βλεννώδης ή υδαρής έκκριση δια του ορθού συνήθως συνοδεύει την πρόπτωση αλλά αποτελεί σταθερό σύμπτωμα επί μονίμως προπιπτόντων αιμορροϊδικών όζων.

Ο

χρόνιος ερεθισμός του περιπρωκτικού δέρματος

είναι αποτέλεσμα της συνεχούς διαβροχής και της βλεννώδους έκκρισης και αποτελεί σταθερό σύμπτωμα των αιμορροΐδων 3ου και 4ου βαθμού.

Ο πόνος συνήθως δεν αποτελεί σύμπτωμα των μη επιπλεγμένων αιμορροΐδων. Επί θρόμβωσης τυπικά ο ασθενής παραπονείται για πόνο αιφνίδια έναρξης, μόνιμο και μη σχετιζόμενο με την αφόδευση.

Διαγνωστική διερεύνηση: Η απλή επισκόπηση της περιοχής του πρωκτικού δακτυλίου είναι συνήθως αρκετή για να θέσει τη διάγνωση της αιμορροϊδοπάθειας. Προκειμένου όμως να είναι τεχνικά άρτια και διαγνωστική, θα πρέπει ο ασθενής να τοποθετηθεί σε αριστερή πλαγία θέση με τα πόδια μαζεμένα προς την κοιλιά και τους γλουτούς προτεταμμένους προς τον εξεταστή. Τυπικά, οι

αιμορροϊδικοί όζοι

αναπτύσσονται κατά την 3η – 7η – 11η ώρα (με τον ασθενή σε γυναικολογική θέση), αλλά μπορούν να εμφανισθούν σε οποιαδήποτε θέση του πρωκτικού δακτυλίου ανάλογα με τη βαρύτητα και τη χρονιότητα της νόσου.

Στις αιμορροΐδες 1ου βαθμού συνήθως δεν παρατηρείται κάποια ανωμαλία στην πρωκτική περιοχή. Οι αιμορροΐδες 2ου βαθμού καθίστανται εμφανείς μετά από έλξη των δερματικών πτυχών που τις καλύπτουν, επιτρέποντας την αποκάλυψη του πρωκτικού βλεννογόνου. Οι αιμορροΐδες 3ου βαθμού αναγνωρίζονται εύκολα ως προβάλλουσες μάζες οι οποίες καλύπτονται κατά το έξω ήμισύ τους από δέρμα, ενώ το έσω ήμισυ έχει χρώμα κόκκινο ή μωβ καλυπτόμενο από πρωκτικό βλεννογόνο. Οι αιμορροΐδες 4ου βαθμού αναγνωρίζονται εύκολα ως προβάλλουσες κόκκινες ή μωβ μάζες μονίμως ευρισκόμενες κάτω από το επίπεδο της οδοντωτής γραμμής. Τέλος, η διάγνωση της θρομβωθείσας αιμορροΐδας θα βασισθεί στην παρουσία μιας οδυνηρής ψηλαφητής σκληρίας κυανού χρώματος. Η ψηλάφηση προκαλεί έκλυση άλγους, ενώ το αιμάτωμα (θρόμβος) είναι ορατό. Εκτεταμμένη θρόμβωση ή μακροχρόνια παρουσία θρόμβου μπορεί να προκαλέσει νέκρωση και εξέλκωση του υπερκείμενου βλεννογόνου.

Η ψηλάφηση του πρωκτικού δακτυλίου και η δακτυλική εξέταση του ορθού έχουν μικρή διαγνωστική αξία στα αρχικά στάδια της νόσου και αυτό γιατί οι αιμορροϊδικοί όζοι είναι μαλθακοί, ανώδυνοι, ευπίεστοι, ευκόλως ανατασσόμενοι και ευκόλως εξαφανιζόμενοι με τη δακτυλική πίεση. Επί μακροχρόνιας παρουσίας τους ή κατόπιν επεισοδίων πρόπτωσης, λόγω ίνωσης του υποβλεννογόνιου συνδετικού ιστού, οι αιμορροϊδικοί όζοι γίνονται αντιληπτοί ως επιμήκεις πτυχές κατά τη δίοδο του δακτύλου διαμέσου του πρωκτικού δακτυλίου. Σημειώεται ότι η διαγνωστική συμβολή της δακτυλικής εξέτασης του ορθού δεν συνίσταται τόσο στη διάγνωση των εσωτερικών αιμορροΐδων, όσο στην επιβεβαίωση ή αποκλεισμό ενδοαυλικών παθήσεων του κατώτερου ορθού οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν απώλεια αίματος ή να αυξήσουν την ενδοαυλική πίεση αποτελώντας τον αιτιολογικό παράγοντα του σχηματισμού των αιμορροΐδων.

Η πρωκτοσκόπηση αποτελεί θεμελιώδη διαγνωστική πράξη και η διενέργειά της δεν θα πρέπει να παραλείπεται σε κάθε περίπτωση διερεύνησης αιμορροϊδοπάθειας. Η επισκόπηση του κατώτερου ορθού και του πρωκτικού δακτυλίου γίνεται κατά την απόσυρση του οργάνου οπότε και εμφανίζονται οι αιμορροϊδικοί όζοι στην κορυφή του. Εαν τραυματισθεί ο αιμορροϊδικός όζος, είναι δυνατή η ακριβής εντόπιση της αιμορραγούσας εστίας.

Επειδή οι αιμοροΐδες 1ου βαθμού πολλές φορές δεν είναι ορατές ούτε με την πρωκτοσκόπηση, μπορούμε να ζητήσουμε από τον ασθενή να αυξήσει την ενδοκοιλιακή του πίεση κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οπότε καθίστανται εμφανείς τόσο η προβολή του υπερκείμενου βλεννογόνου όσο και το υποκείμενο συμφορημέο αρτηριοφλεβικό δίκτυο.

Η άκαμπτη ή εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση, η ολική κολονοσκόπηση και ο βαριούχος υποκλυσμός διπλής αντίθεσης καθιστούν δυνατή τη διάγνωση άλλων ενδοαυλικών παθολογικών καταστάσεων του ορθού, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα.

Διαφορική διάγνωση: Αν και η διάγνωση της αιμορροϊδοπάθειας με βάση το ιστορικό και την κλινική εξέταση είναι εύκολη και ακριβής, τα αίτια απώλειας αίματος ζωηρού ερυθρού χρώματος από το ορθό καθώς επίσης και οι ψηλαφητοί ογκόμορφοι σχηματισμοί της περιπρωκτικής περιοχής , χρήζουν διαφορικής διάγνωσης από την απλή αιμορροϊδοπάθεια, ώστε να αποφευχθούν λάθη στην αιτιολογική αντιμετώπιση.

Θεραπεία Αιμορροϊδων:

Για την αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας, χρησιμοποιούνται πλέον νέες και αναίμακτες τεχνικές

Θεραπεία αιμορροϊδων με τη χρήση LASER

Δεν απαιτείται καμία τομή στο δέρμα ή το βλεννογόνο. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι του μερικές ώρες μετά την επέμβαση.

Αιμορροϊδοπλαστική με Laser (LHP)

Η αιμορροϊδοπλαστική LHP πραγματοποιείται με τη χρήση laser με υψηλή απορρόφηση στο νερό και ειδικών ινών κωνοειδούς εκπομπής που διέρχονται μέσω μιας μικρής οπής και εφαρμόζουν με ομοιόμορφο και απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο την ενέργεια laser στον υποβλεννογόνιο ιστό προκαλώντας άμεση συρρίκνωση του αιμορροϊδικού όζου. Η συνολική θεραπεία διαρκεί λίγα λεπτά διαφυλάσσοντας απόλυτα τον βλεννογόνο και το σφικτήρα.

Μετά από μερικές ημέρες δημιουργείται νέος συνδετικός ιστός που διατηρεί τα αιμορροϊδικά «μαξιλάρια» λειτουργικά ενώ ο βλεννογόνος προσκολλάται στα υποκείμενα στρώματα αποφεύγοντας ενδεχόμενη υποτροπή και νέα βλεννογονική πρόπτωση.

Απολίνωση Αιμορροϊδων με Laser (HELP)

Θεραπεία αιμορροϊδων με τη μέθοδο HAL

Θεραπεία αιμορροϊδων με τη χρήση ψαλιδιού υπερήχων HARMONIC

 Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της κάθε μεθόδου. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τον χειρουργό στο τηλ: 2109520070

 

Αιμορροϊδες με Laser

Η

αιμορροϊδοπλαστική με Laser

(LHP® - Laser Haemorrhoido Plasty) αποτελεί μία πρωτοποριακή, ελάχιστα επεμβατική (minimally invasive) ανώδυνη και αναίμακτη τεχνική για τη θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας 2ου, 3 ου και 4ου βαθμού.

Previous Next

Η μέθοδος T.H.D (διαπρωκτική αιμορροϊδική αρτηριακή απαγγείωση) είναι μια

μέθοδος αντιμετώπισης των αιμορροϊδων

οπου διενεργείται με την βοήθεια ενός ειδικού Doppler μέσω πρωκτοσκοπίου.

Menu