ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

Παθήσεις Οισοφάγου-Στομάχου

Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις οισοφάγου και στομάχου

Previous Next

Το καρκίνωμα του στομάχου αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία (90%) των κακοήθων γαστρικών νεοπλασμάτων. Τα λεμφώματα, καρκινοειδή και οι στρωματικοί όγκοι (GIST) ακολουθούν με πολύ χαμηλά ποσοστά στη διάγνωση των καρκίνων με 4%, 3%, και 2%, αντίστοιχα.

Previous Next

Η Αυτοάνοση μεταπλαστική ατροφική γαστρίτιδα (ΑΜΑΓ) είναι αυτοάνοση νόσος, κληρονομούμενη κατά τον σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα, η οποία είναι αποτέλεσμα ανοσολογικής απάντησης εναντίων των θεμελίων κυττάρων και του ενδογενούς παράγοντα του στομάχου.

Previous Next

Οι όροι γαστρίτιδα λόγω στρές και έλκος έχουν χρησιμοποιηθεί συγκεχυμένα στη βιβλιογραφία για να περιγράψουν νοσήματα του στομάχου που χαρακτηρίζονται είτε από επιπολής βλεννογονικές βλάβες με μικρό κίνδυνο αιμορραγίας (τα τρία πρώτα), είτε από βαθειές βλεννογονικές βλάβες με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας

Previous Next

Με τον όρο Έλκος του Dieulafoy περιγράφεται η παρουσία ενός διατεταμμένου υποβλεννογόνιου αγγείου, το οποίο προοδευτικά διαβρώνει τον υπερκείμενο γαστρικό βλεννογόνο, επί απουσίας πρωτοπαθούς έλκους.

Previous Next

Η ακριβής παθογένεια της νόσου Menetrier παραμένει άγνωστη. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα τοιχωματικά κύτταρα του στομάχου παράγουν TGF-α. Ο TGF-α αφ΄ ενός μεν διεγείρει την ανάπτυξη των επιθηλιακών κυττάρων, αλλά ταυτόχρονα καταστέλλει τη γαστρική έκκριση είτε μέσω άμεσης δράσης επί των τοιχωματικών κυττάρων είτε έμμεσα, μέσω απελευθέρωσης σωματοστατίνης.

Previous Next

Το σύνδρομο Mallory-Weiss χαρακτηρίζεται από την πρόκληση επιμήκους βλεννογονικής ρήξης/εξέλκωσης/διάβρωσης στον κατώτερο οισοφάγο ή στον κεντρικό στόμαχο, συνεπεία βίαιης προσπάθειας εμέτου.

Previous Next

Η Περιβαλλοντική μεταπλαστική ατροφική γαστρίτιδα (ΠΜΑΓ) προκαλείται απο εξωγενείς παράγοντες (πχ. H. pylori, δίαιτα) που ασκούν τοξική επίδραση στο γαστρικό βλεννογόνο, η οποία αφορά κατά κανόνα το άντρο και σπανιότερα το σώμα του στομάχου και λαμβάνει την ενδοσκοπική εικόνα πολυεστιακής προσβολής.

Menu