ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

Κήλες

Ο μηχανισμός της υποτροπής εξαρτάται από τον τύπο της προηγηθείσας αποκατάστασης, τη θέση και τον τύπο του πλέγματος που χρησιμοποιήθηκε και τους υπάρχοντες παράγοντες συν-νοσηρότητας του ασθενούς.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση των κηλών μπορεί να γίνει είτε με είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα (επέμβαση TAPP), είτε μένοντας  στον προπεριτοναϊκό χώρο (επέμβαση TEP).

Menu