ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

Ανώτερο Πεπτικό

Τα ανευρύσματα της σπληνικής αρτηρίας είναι σπάνια. Εν τούτοις , σε νεκροτομικό υλικό αναφέρεται η ανεύρεσή τους σε ποσοστό έως και 10% και είναι τα συχνότερα (65%) των ανευρυσμάτων των σπλαχνικών αγγείων .

Οι λειτουργίες του σπλήνα, η συμβολή του στην άμυνα του οργανισμού, και οι πιθανές σοβαρές επιπλοκές μετά την αφαίρεσή του, δημιουργούν προβληματισμούς σχετικά με την εγχειρητική του οργάνου.

Menu