Ανώτερο Πεπτικό

Οι λειτουργίες του σπλήνα, η συμβολή του στην άμυνα του οργανισμού, και οι πιθανές σοβαρές επιπλοκές μετά την αφαίρεσή του, δημιουργούν προβληματισμούς σχετικά με την εγχειρητική του οργάνου.

Τα ανευρύσματα της σπληνικής αρτηρίας είναι σπάνια. Εν τούτοις , σε νεκροτομικό υλικό αναφέρεται η ανεύρεσή τους σε ποσοστό έως και 10% και είναι τα συχνότερα (65%) των ανευρυσμάτων των σπλαχνικών αγγείων .

Menu