Ενημερωτικός οδηγός Εξετάσεων

Σας συνέστησαν να κάνετε ERCP διότι έχετε πέτρα στον χοληδόχο πόρο, δηλαδή στο σωληνάκι από όπου ρέει η χολή στο έντερο, ή ίκτερο δηλαδή κίτρινη χρώση του δέρματος

Ο θεράπων γιατρός σας συμβούλευσε να κάνετε μία ενδοσκόπηση του παχέος εντέρου, η οποία είναι γνωστή και σαν κολονοσκόπηση, με σκοπό να βρεθεί το αίτιο των συμπτωμάτων σας.

Ο θεράπων γιατρός σας συμβούλευσε να κάνετε μία ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού η οποία είναι γνωστή και σαν γαστροσκόπηση, με σκοπό να βρεθεί το αίτιο των συμπτωμάτων σας.

Menu