ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

Παθήσεις Εντέρου & Ορθού

Καλοήθη και κακοήθη νοσήματα του παχέος εντέρου και του ορθού

Previous Next

Η Νεανική πολυποδίαση είναι μια κληρονομική νόσος, μεταβιβαζόμενη κατά τον αυτοσωματικό κυρίαρχο χαρακτήρα, η οποία αιτιολογικά οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου SMAD4 (εδράζεται στο χρωμόσωμα 18q21.1).

Previous Next

Ως ιδιοπαθής δυσκοιλιότητα χαρακτηρίζεται η χρόνια σοβαρή δυσκοιλιότητα αφού αποκλειστούν οι εξωεντερικές αιτίες και οι οργανικές ή ανατομικές αιτίες απόφραξης του παχέος εντέρου.

Previous Next

Το Σύνδρομο Υπερπλαστικής Πολυποδίασης αναφέρεται στην παρουσία πολλαπλών, ευμεγεθών υπερπλαστικών πολυπόδων ή/και μεικτών υπερπλαστικών-αδενωματώδων πολυπόδων.

Previous Next

Η Οικογενής πολυποδίαση (FAP)  και οι μορφές της (σύνδρομο Gardner, σύνδρομο Τurcot) ενοχοποιούνται για λιγότερο από 1% του συνόλου των νεο-διαγιγνωσκόμενων περιπτώσεων καρκίνου παχέος εντέρου και ορθού ΚΠΕ-Ο.

Previous Next

Η φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης είναι το συχνότερο αίτιο οξείας κοιλίας. Είναι επείγουσα χειρουργική νόσος με σημαντική νοσηρότητα, ή οποία αυξάνει όταν η διάγνωση της νόσου καθυστερεί.

Menu