Ορθό - Πρωκτός

Περιεδρικό συρίγγιο

Ταξινόμηση και διάγνωση περιεδρικού συριγγίου

Τα περιεδρικά συρίγγια περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Ιπποκράτη το 430π.χ. Ακόμα και σήμερα πολλοί ασθενείς έχουν ταλαιπωρηθεί από τις υποτροπές τους και από τις επιπλοκές στην προσπάθεια αντιμετώπισης τους.

 

Αιτιολογία περιεδρικού συριγγίου
 Τα περιεδρικά συρίγγια είναι συχνά το επακόλουθο ενός περιεδρικού αποστήματος που παροχετεύτηκε αυτόματα ή με χειρουργική διάνοιξη. Σπάνιες αιτίες είναι η νόσος του Crohn, η ελκώδης κολίτιδα, η φυματίωση, η ακτινομύκωση, ο καρκίνος του ορθού όπως επίσης και προηγηθείσες επεμβάσεις ή τραυματισμός της ορθοπρωκτικής χώρας.

Ταξινόμηση περιεδρικών συριγγίων
Η ταξινόμηση του Parks παρότι πολύπλοκη είναι λεπτομερέστατη, στηρίζεται στην σχέση του συριγγώδους πόρου με τους σφιγκτήρες και βοηθά σημαντικά στην σωστή χειρουργική αντιμετώπιση τους.
     Τα πιο κοινά (70%) και απλά συρίγγια είναι τα Μεσοσφιγκτηριακά όπου ο πόρος δεν διαπερνά τον έξω σφιγκτήρα αλλά περιορίζεται μεταξύ έσω και έξω σφιγκτήρα. Περιγράφονται πολύπλοκες μορφές τους με επέκταση του πόρου προς τα πάνω και  με ή χωρίς δεύτερο έξω στόμιο.
     Στα Διασφιγκτηριακά συρίγγια ο πόρος διαπερνά και τον έσω και τον έξω σφιγκτήρα προτού καταλήξει στο δέρμα. Η συχνότητα τους είναι 20-25% και περιγράφονται και εδώ πολύπλοκες μορφές με επέκταση του πόρου προς τα πάνω. Το σημαντικό στην αντιμετώπιση τους είναι το επίπεδο όπου ο πόρος διαπερνά τον έξω σφιγκτήρα, στοιχείο που καθορίζει πόσο τμήμα σφιγκτήρα πρέπει να διαταμεί.
     Τα Υπερσφιγκτηριακά συρίγγια είναι σπάνια (<5%) με την πορεία του πόρου από τον μεσοσφιγκτηριακό χώρο να ανεβαίνει μέχρι τον ηβοορθικό μύ και μεταξύ αυτού και των ανελκτήρων να κατεβαίνει στον ευθυϊσχιακό βόθρο.
     Τα Εξωσφιγκτηριακά  (2%) συνήθως είναι επιπλοκές τραύματος, νόσου Crohn  ή πυελικής φλεγμονής και η πορεία τους από το δέρμα και εκτός των σφιγκτήρων διαπερνά τους ανελκτήρες και καταλήγει στο ορθό.
     Τέλος στα Πεταλοειδή συρίγγια (Horseshoe) η φλεγμονή επεκτείνεται κυκλοτερώς εντός του λιπώδους ιστού πίσω από το ορθό. Η πορεία τους μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα (μεσοσφιγκτηριακά ή διασφιγκτηριακά ή άνωθεν των ανελκτήρων).
 

Ταξινόμηση Περιεδρικών συριγγίων (Fistula – in – Ano)
(Parks AG, Gordon PH, Hardcastle JD.  A Classification of fistula – in – ano. Br J surg 1976; 63:1)

Μεσοσφιγκτηριακά
•    Απλό χαμηλό
•    Υψηλό τυφλό
•    Υψηλό με στόμιο στο ορθό
•    Υψηλό χωρίς στόμιο στο περίνεο
•    Υψηλό με εξωορθική ή πυελική επέκταση
•    Δευτεροπαθές από πυελική νόσο

Διασφιγκτηριακά
•    Μη επιπλεγμένο
•    Υψηλό τυφλό

Υπερσφιγκτηριακά  (άνωθεν των σφικτήρων)
•    Μη επιπλεγμένο
•    Υψηλό τυφλό

Εξωσφιγκτηριακά
•    Δευτερογενές διασφιγκτηριακού περιεδρικού συριγγίου
•    Δευτερογενές από τραύμα
•    Δευτερογενές από ορθοπρωκτική νόσο (π.χ. Crohn)
•    Δευτερογενές από πυελική φλεγμονή

Συνδιασμένα

Πεταλοειδή
•    Μεσοσφιγκτηριακά
•    Διασφιγκτηριακά

Διάγνωση περιεδρικού συριγγίου

Από το ιστορικό του ασθενούς αναφέρεται περιεδρικό απόστημα το οποίο παροχετεύτηκε αυτόματα ή διανοίχτηκε χειρουργικά και το οποίο έχει υποτροπιάσει. Στα μεσοδιαστήματα των υποτροπών συνήθως αναφέρεται πυώδης έκκριση.
Με την φυσική εξέταση, με επισκόπηση κατ’ αρχήν, είναι δυνατόν να βρούμε το έξω ή τα έξω στόμια με ή χωρίς εκροή πύου, ερυθρότητα, ή εναπόθεση κοκκιωματώδους ιστού και ουλές από προηγούμενες διανοίξεις αποστημάτων. Στην συνέχεια ψηλαφητικά στο περίνεο και στον πρωκτικό σωλήνα προσπαθούμε να καθορίσουμε την πορεία του συριγγώδους πόρου.
Η δακτυλική εξέταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανεύρεση της πορείας και του έσω στομίου του συριγγίου, και αδυναμία ψηλάφησης του πόρου είναι ένδειξη υψηλού συριγγίου. Επίσης με την δακτυλική εξέταση πρέπει να διακρίνουμε την σχέση του έσω στομίου με τον ορθοπρωκτικό δακτύλιο, όπως επίσης και να εκτιμήσουμε τον τόνο του σφιγκτήρα.
Πολλές φορές είναι χρήσιμη η έγχυση κάποιων ουσιών διά του έξω στομίου, για να μας βοηθήσει με την ανεύρεση τους στο ορθό, να εντοπίσουμε το έσω στόμιο. Η χρήση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (οξυζενέ) υπερτερεί των άλλων ουσιών (blue methylene, indigo carmine, γάλα) αφού δεν χρωματίζει τον βλεννογόνο και οι φυσαλίδες του απελευθερωμένου οξυγόνου μπορούν να περάσουν ακόμα και από στενωμένους πόρους και να εντοπιστούν στο έσω στόμιο του συριγγίου.
Η ενδοσκοπική εξέταση (πρωκτοσιγμοειδοσκόπηση) είναι επίσης σημαντική διότι εκτός από τον έλεγχο για πιθανή φλεγμονώδη νόσο της περιοχής, είναι δυνατόν να εντοπίσει και το έσω στόμιο του συριγγίου.
Η ακτινολογική απεικόνιση του συριγγώδους πόρου με χρήση υδατοδιαλυτής σκιαγραφικής ουσίας έχει περιορισμένες ενδείξεις (επιλεγμένα πολύπλοκα συρίγγια χωρίς ανεύρεση έσω στομίου – υποψία ή γνωστή νόσος Crohn – προηγηθείσα ανεπιτυχής επέμβαση), ενώ σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις η αδυναμία σκιαγράφησης του έσω στομίου την καθιστά ανεπαρκή.
Το διορθικό υπερηχογράφημα είναι μια ακριβής και μή επεμβατική μέθοδος για την εξακρίβωση της σχέσης του συριγγώδους πόρου με τους σφιγκτήρες και τον έλεγχο για άλλες αποστηματικές εστίες. Την διαγνωστική του ακρίβεια βελτιώνει η έγχυση οξυζενέ δια του έξω στομίου, ενώ η ύπαρξη κοκκιωματώδους ιστού, ουλών ή κοιλοτήτων από αποστήματα την περιορίζει.
Πολλά υποσχόμενη μέθοδος είναι η απεικόνιση των συριγγίων με μαγνητική τομογραφία, ενώ το σπινθηρογράφημα με ραδιοσημασμένα λευκά αιμοσφαίρια φαίνεται ότι βοηθά μόνο στον αποκλεισμό φλεγμονώδους νόσου του εντέρου.

Θεραπεία περιεδρικού συριγγίου

Η θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων είναι αποκλειστικά χειρουργική. Ο χειρουργός που θα αντιμετωπίσει πρώτος ένα συρίγγιο έχει την καλύτερη ευκαιρία για να αναγνωρίσει τον πόρο, να βρει το έσω στόμιο και να επιτύχει την επούλωση του.

Ο χειρουργός Όθων Μιχαήλ είναι εξειδικευμένος στην αντιμετώπιση των περιεδρικών συριγγίων και χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες μεθόδους θεραπείας.
Ενδοσκοπική θεραπεία (VAAFT) στην οποιά γίνεται χαρτογράφηση του συριγγίου και των κρυφών συρίγγιών και οριστική θεραπέια με LASER ή RF για την καταστροφή του πόρου.

Ενδοσκοπική θεραπεία περιεδρικών συριγγίων (VAAFT)

Περιεδρικά συρίγγια: Πρωτοποριακή θεραπεία με χρήση LASER (FiLaC)

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τις επεμβάσεις περιεδρικού συριγγίου

Στην κλινική θα παραμείνετε λίγες ώρες μετά την επέμβαση και την ίδια ημέρα θα επιστρέψετε στο σπίτι σας

Η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι άμεση. Η σύγχρονη χειρουργική του πριεδρικού συριγγίου είναι ανώδυνη και αναίμακτη. Απο την επόμενη μέρα θα μπορείτε να κάνετε κανονικά όλες σας τις δραστηριότητες.

Το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να διαρκέσει η επέμβαση είναι 40 λεπτά και αυτό σε επιπλεγμένες καταστάσεις ή σε κάποιες περιπτώσεις υποτροπής απο παλαιότερη κλασσική μέθοδο αντιμετώπισης

Απο την ίδια κιόλας ημέρα το μπάνιο επιτρέπεται κανονικά. Ο μόνος περιορισμός είναι να μην υπάρξει τριβή της περιοχής του τραύματος. Η απλή πλύση με νερό και σαπούνι είναι αρκετή

Σε επεμβάσεις περιεδρικού συριγγίου χρειάζεται τα κόπρανα να έχουν μαλακή σύσταση. Ο χειρουργός κος Μιχαήλ θα σας δώσει σαφείς διαιτολογικές συστάσεις για την αποφυγή της δυσκοιλιότητας και την ταχύτερη επούλωση του τραύματος χωρίς τραυματισμό της χειρουργηθείσας περιοχής

Η περιπρωκτική περιοχή είναι γεμάτη με μικρόβια απο το έντερο. Για λίγες μέρες μετά την επέμβαση θα χρειαστεί μια ήπια αντιβίωση και πιθανώς η χρήση μιας κρέμας που αυξάνει την επούλωση του έσω στομίου

Η σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης με ενδοσκόπιο και χρήση ραδιοσυχνoτήτων RF η Laser δεν προκαλεί έγκαυμα στην περιοχή με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος. Θα υπάρχει μια μικρή "αίσθηση βάρους" στην περιοχή, λόγω της διαδικασίας επούλωσης, η οποία θα υποχωρήσει μέσα σε 2-3 ημέρες. Στην εργασία σας μπορείτε να επενέλθετε άμεσα

Η απλή καθαριότητα του τραύματος είναι αρκετή. Πλύσιμο μετά τις κενώσεις, αντί για σκούπισμα, και καλή υγιεινή.

Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση περιεδρικού συριγγίου και με τη χρήση Laser διενεργείται στο τμήμα ορθοπρωκτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Παλιαού Φαλήρου - Άρεως 36 - Παλαιό Φάληρο

 

watermark smallΓια περισσότερες πληροφορίες και υπεύθυνη ενημέρωση επικοινωνήστε με τον κο Όθωνα Μιχαήλ, Γενικό Χειρουργό, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου και Υπεύθυνο Τμήματος Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής, Τηλ.: 2109520070, 6944435931 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | http://www.omichail.gr

Menu