ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

Συγκατάθεση για χειρουργείο

Έντυπο συγκατάθεσης για Βουβωνοκήλη

ΓΕΝΙΚΑ

Μιά επέμβαση – εγχείρηση προτείνεται από τους θεράποντες Ιατρούς είτε γιατί δεν υπάρχει άλλος εναλλακτικός και λιγότερο παρεμβατικός τρόπος θεραπευτικής αντιμετώπισης μιάς πάθησης, είτε γιατί με την επέμβαση – εγχείρηση προσδοκώνται καλύτερα, μονιμότερα ή και γρηγορότερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Η πορεία κατά την διάρκεια της επέμβασης – εγχείρησης και μετά από αυτήν (μετεγχειρητική πορεία) των περισσοτέρων ασθενών είναι ομαλή. Μερικές φορές, όμως, τόσο κατά την επέμβαση όσο και στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο εμφανίζονται επιπλοκές είτε ειδικές που έχουν άμεση σχέση με την πάθηση και το είδος της επέμβασης που εφαρμόσθηκε, είτε γενικές που μπορεί να εμφανισθούν μετά από κάθε τύπου επέμβαση.

Η εμφάνιση κάποιας επιπλοκής (νοσηρότητα) αποτελεί έναν άλλοτε άλλης βαρύτητας κίνδυνο για τον χειρουργημένο ασθενή, και μπορεί να εμφανισθεί ανεξάρτητα από την άψογη και με όλους τους κανόνες της ιατρικής – χειρουργικής τέχνης και επιστήμης διενέργεια των ιατρικών πράξεων από τους εμπλεκόμενους Ιατρούς.

Οι επιπλοκές μπορεί να είναι από απλές και σχετικά εύκολης αντιμετώπισης, μέχρι πολύ σοβαρές και μερικές φορές θανατηφόρες (θνητότητα).  

Α. ΠΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ:

Πάθηση:                                                              Βουβωνοκήλη

Προτεινόμενη Επέμβαση:                           Διόρθωση βουβωνοκήλης, ανοικτά

Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας:          Διόρθωση βουβωνοκήλης, λαπαροσκοπικά ή δια του κοιλιακού τοιχώματος

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Οι κοιλιακοί μύες συγκρατούν τα όργανα του σώματος σε συγκεκριμένο χώρο. Εάν δημιουργηθεί κάποιο ευένδοτο σημείο στο μυϊκό τοίχωμα μπορεί να υπάρχει επιπροβολή ενδοκοιλιακού περιεχομένου. Όταν αυτό συμβεί στο κατώτερο τμήμα του κοιλιακού τοιχώματος δημιουργείται η βουβωνοκήλη. Η ονομασία προέρχεται από το τμήμα του σώματος που καλείται βουβωνική περιοχή. Το αδύνατο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος επιτρέπει στο λίπος ή στο λεπτό έντερο να προβάλλει ανάμεσα από τους μύες. Η βουβωνοκήλη μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Συμβαίνει συχνότερα σε άντρες συγκριτικά με τις γυναίκες.

Στους ενήλικες η βουβωνοκήλη μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να προκληθεί από :

 1. Μεταφορά βαρέων αντικειμένων
 2. Διαταραχές στις κενώσεις, κυρίως δυσκοιλιότητα
 3. Επίμονο βήχα
 4. Παχυσαρκία
 5. Εγκυμοσύνη
 6. Εργασία που απαιτεί σήκωμα βάρους ή ορθοστασία
 7. Υποτροπή παλαιάς βουβωνοκήλης

Ένας τύπος βουβωνοκήλης μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επείγουσα. Καλείται περισφιγμένη βουβωνοκήλη και δημιουργείται όταν τμήμα του εντέρου προβάλλει μέσα από την κήλη και δεν μπορεί να επιστρέψει στην κοιλιά. Η αιμάτωση στο τμήμα του εντέρου τότε μπορεί να διακοπεί και να προκληθεί νέκρωση. Αυτή η κατάσταση απαιτεί άμεση χειρουργική παρέμβαση. Σε περίπτωση επείγουσας επέμβασης παρατηρούνται μικρότερα ποσοστά επιτυχίας και περισσότερες επιπλοκές, είναι δε δυνατόν να απαιτηθεί εκτομή εντέρου (εντερεκτομή) κάτι το οποίο αυξάνει ιδιαιτέρως της βαρύτητα της επέμβασης.

Η διόρθωση συνίσταται σε παρασκευή (προετοιμασία) της περιοχής και επιδιόρθωση με τη χρήση συνθετικού υλικού (πλέγματος) ή αυτόλογων ιστών. Η επέμβαση μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά επί ειδικών ενδείξεων, συνηθέστερα υποτροπή ή αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη. Οι ενδείξεις δεν είναι απόλυτες. Ο τύπος αναισθησίας (γενική, επισκληρίδιος, τοπική) επιλέγεται ανάλογα με σειρά ενδείξεων περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων του τύπου της κήλης, την επιλεγόμενη μέθοδο αποκατάστασης και την γενική κατάσταση του ασθενούς.

Γ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Γ1. Γενικές Επιπλοκές - Γενικοί Κίνδυνοι:

 • Λοιμώξεις που μπορεί να απαιτήσουν αντιβιοτική θεραπεία και να παρατείνουν την νοσηλεία ή να αυξήσουν κατά πολύ τα γενικώς παραδεκτά και συνηθισμένα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας που αφορούν στην επέμβαση.
 • Αιμορραγία άμεσα μετεγχειρητικά που μπορεί να καταστήσει επιτακτική την επανεπέμβαση του ασθενή. Πιο συχνά παρατηρούνται μετεγχειρητικές αιμορραγίες σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικούς παράγοντες όπως η Βαρφαρίνη (Sintrom), το Ακετυλόσαλυκιλικό οξύ (Salospir, Ασπιρίνη), η Κλοπιδρογέλη (Plavix, Iscover), ή φάρμακα όπως η Διπυριδαμόλη (Persantin, Asasantin) κα, αλλά και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε σοβαρές επεμβάσεις.
 • Σύμπτυξη περιοχών πνεύμονα (ατελεκτασία) με αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα λοιμώξεων του αναπνευστικού που απαιτεί τη χορήγηση αντιβιοτικών, την εφαρμογή φυσιοθεραπειών κλπ. Η εμφάνιση ατελεκτασίας αυξάνει τα ποσοστά μετεγχειρητικής νοσηρότητας και θνητότητας.
 • Θρόμβωση αρτηριακή ή φλεβική με συμπτώματα πόνου ή οιδήματος άνω ή κάτω άκρου. Η απόσπαση θρόμβου από το φλεβικό δίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη αρτηριών του πνεύμονα (πνευμονική εμβολή) που συνδυάζεται με ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό θανάτων και παράτασης χρόνου νοσηλείας.
 • Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, οξύ πνευμονικό οίδημα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα τον θάνατο, την παρατεταμένη νοσηλεία στο νοσοκομείο και την αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή.
 • Μετάγγιση αίματος και παραγώγων του, με τις συνοδές επιπλοκές όπως αλλεργία ή κάρδιο-αναπνευστική ανεπάρκεια που μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο ή στην παράταση νοσηλείας και τη χορήγηση κορτικοστεροειδών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών.
 • Επιπλοκές από την χορήγηση αναισθησίας και αναλγησίας (γενικής, περιοχικής, ραχιαίας, επισκληριδίου, τοπικής) που θα αναλυθούν διεξοδικά ξεχωριστά από την Αναισθησιολογική ομάδα και σε ξεχωριστό έντυπο.
 • Πολλοί παράγοντες αυξάνουν σημαντικά την συχνότητα εμφάνισης Μετεγχειρητικών Επιπλοκών που σχετίζονται ή όχι με την επέμβαση. Στους παράγοντες αυτούς, οι οποίοι δρούν αθροιστικά, περιλαμβάνονται:

ü  Ηλικία

ü  Παχυσαρκία

ü  Κάπνισμα

ü  Χρήση ουσιών και φαρμάκων

ü  Κατάχρηση Αλκοόλ

ü  Ο τύπος της αναισθησίας

ü  Διάφορες Παθήσεις όπως:

 • Κακοήθεια
 • Σακχαρώδης Διαβήτης
 • Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Αγγειοπάθεια
 • Καρδιοπάθειες (π.χ. Αρτηριακή Υπέρταση)
 • Ανεπάρκεια του Ανοσοποιητικού Συστήματος - Αυτοάνοσα Νοσήματα
 • Ηπατοπάθεια και Ίκτερος κ.α.

Γ2. Ειδικές Επιπλοκές - Ειδικοί Κίνδυνοι

Με την προτεινόμενη επέμβαση σχετίζονται οι εξής πιο συχνοί κίνδυνοι:

 1. Αιμορραγία
 2. Τραυματισμός σπερματικού τόνου με πιθανή στειρότητα
 3. Διάτρηση Κοίλου Σπλάχνου με πιθανή περιτονίτιδα
 4. Αιμάτωμα η συλλογή υγρών στην περιοχή του οσχέου ή της χειρουργικής τομής. Σε περίπτωση τοποθέτησης πλέγματος αυτό μπορεί να απαιτήσει αναθεώρηση της επέμβασης.
 5. Νευροπάθεια λόγω κάκωσης νεύρου, η οποία μπορεί να κριθεί απαραίτητη διεγχειρητικά για την περάτωση της επέμβασης
 6. Οίδημα ή ατροφία όρχεως
 7. Άμεση ή απώτερη υποτροπή κήλης

Οι επιπλοκές αυτές είναι οι πιο συχνές και μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε ασθενή που υποβάλλεται σε διόρθωση βουβωνοκήλης με συχνότητα <1%. Στην μεγάλη τους πλειοψηφία (>95%) αντιμετωπίζονται επιτυχώς με διαφόρους τρόπους (επεμβατικούς η μη) αλλά μπορεί να χρειαστεί και επανεγχείρηση.

Ο κίνδυνος θανάτου από την επέμβαση της βουβωνοκήλης είναι <0,1% αλλά αυξάνεται σε ποσοστό περίπου 10% μετά από ύπαρξη επιπλοκών και ανάλογα με την επιπλοκή, την ηλικία του ασθενούς, τις άλλες παθήσεις που έχει κλπ.

Τονίζεται ότι, κατά την διάρκεια της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα. Στις περιπτώσεις αυτές και για την ασφάλεια του ασθενούς, επιβάλλεται να μετατραπεί η επέμβαση από Λαπαροσκοπική σε Ανοικτή.

Δ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Αποδέχομαι ότι, ο θεράπων Ιατρός μου ανέλυσε αναλυτικά, λεπτομερειακά και με απόλυτα κατανοητό τρόπο:

 • Την ιατρική μου κατάσταση και την προτεινόμενη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπρόσθετων επεμβάσεων ή τροποποίησης της επέμβασης, εάν κατά την διάρκεια της εγχείρησης ανευρεθεί ή προκύψει κάποια μη αναμενόμενη ή διαφορετική παθολογική κατάσταση. Καταλαβαίνω απόλυτα τους γενικούς και ειδικούς κινδύνους (επιπλοκές) που μου αναλύθηκαν.
 • Τις άλλες πιθανές εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές καθώς και τα αποτελέσματα και τις επιπλοκές τους.
 • Την πρόγνωση της πάθησής μου και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσω εάν δεν προχωρήσω σε επέμβαση.
 • Ότι, δεν εγγυάται την βελτίωση της κλινικής μου κατάστασης παρά την χειρουργικά άψογη διενέργεια της επέμβασης.
 • Ότι, η επέμβαση μου μπορεί να απαιτήσει την μετάγγιση αίματος.
 • Ότι, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ιστοί, αίμα, συνθετικά υλικά ή άλλα σωματικά υγρά για τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης μου.
 • Ότι, στην επέμβαση και στη νοσηλεία θα συμμετέχουν και άλλοι Ιατροί πλην του θεράποντος Ιατρού μου. Κάποιοι εξ αυτών μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο, αλλά να είναι Επιστημονικοί Συνεργάτες της Πανεπιστημιακής Κλινικής, και να είναι έμπειροι Ειδικευμένοι Χειρουργοί, οι οποίοι είναι απόλυτα υπεύθυνοι για τις διενεργούμενες υπό αυτών ιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις.
 • Έλαβα υπ’ όψιν ότι μπορώ να αλλάξω γνώμη για την επέμβαση, αρκεί να ενημερώσω εγκαίρως τον θεράποντα Ιατρό.
 • Είναι δυνατόν απρόβλεπτα μετά την επέμβαση να απαιτηθεί η νοσηλεία μου σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και ενδεχομένως να μην υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο κρεβάτι στο Νοσοκομείο. Εάν τεθεί από τους Αναισθησιολόγους η ύπαρξη διαθέσιμης κλίνης σε ΜΕΘ ως προϋπόθεση για τη διενέργεια της επέμβασης που απαιτείται, ο ασθενής θα είναι σε αναμονή εντός του Νοσοκομείου μέχρι την εξασφάλιση της.
 • Συναινώ στη φωτογράφηση η βιντεοσκόπηση μέρους ή όλου της επεμβάσεως μου ή τμημάτων του σώματος μου για ιατρικούς, ερευνητικούς η εκπαιδευτικούς σκοπούς , υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητα μου και το όνομά μου δεν θα αποκαλύπτονται στις εικόνες/παρουσιάσεις.
 • Συναινώ στην παρουσία στην αίθουσα επεμβάσεων παρατηρητών για εκπαιδευτικούς λόγους. Αυτοί μπορεί να είναι Φοιτητές Ιατρικής η Νοσηλευτικής, Νοσηλευτές και ειδικοί ιατρικών υλικών/μηχανημάτων, που θα προσδιορίζονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.


Ε. ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Μου δόθηκε η δυνατότητα να ρωτήσω και να συζητήσω με τον θεράποντα Ιατρό μου για την κατάστασή μου, τις θεραπευτικές επιλογές μου και τους κινδύνους που προκύπτουν από την επέμβαση. Οι ερωτήσεις και οι προβληματισμοί μου απαντήθηκαν πλήρως και επαρκώς.

Βεβαιώνω ότι η φόρμα συγκατάθεσης αυτή, μου δόθηκε όπως είναι συμπληρωμένη, πριν υπογράψει ο ιατρός μου σε αυτή.

 

watermark smallΓια περισσότερες πληροφορίες και υπεύθυνη ενημέρωση επικοινωνήστε με τον κο Όθωνα Μιχαήλ, Γενικό Χειρουργό, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου και Υπεύθυνο Τμήματος Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής, Τηλ.: 2109520070, 6944435931 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | http://www.omichail.gr

Menu