ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

Συγκατάθεση για χειρουργείο

Έντυπο συγκατάθεσης για Ομφαλοκήλη

ΓΕΝΙΚΑ

Μιά επέμβαση – εγχείρηση προτείνεται από τους θεράποντες Ιατρούς είτε γιατί δεν υπάρχει άλλος εναλλακτικός και λιγότερο παρεμβατικός τρόπος θεραπευτικής αντιμετώπισης μιάς πάθησης, είτε γιατί με την επέμβαση – εγχείρηση προσδοκώνται καλύτερα, μονιμότερα ή και γρηγορότερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Η πορεία κατά την διάρκεια της επέμβασης – εγχείρησης και μετά από αυτήν (μετεγχειρητική πορεία) των περισσοτέρων ασθενών είναι ομαλή. Μερικές φορές, όμως, τόσο κατά την επέμβαση όσο και στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο εμφανίζονται επιπλοκές είτε ειδικές που έχουν άμεση σχέση με την πάθηση και το είδος της επέμβασης που εφαρμόσθηκε, είτε γενικές που μπορεί να εμφανισθούν μετά από κάθε τύπου επέμβαση.

Η εμφάνιση κάποιας επιπλοκής (νοσηρότητα) αποτελεί έναν άλλοτε άλλης βαρύτητας κίνδυνο για τον χειρουργημένο ασθενή, και μπορεί να εμφανισθεί ανεξάρτητα από την άψογη και με όλους τους κανόνες της ιατρικής – χειρουργικής τέχνης και επιστήμης διενέργεια των ιατρικών πράξεων από τους εμπλεκόμενους Ιατρούς.

Οι επιπλοκές μπορεί να είναι από απλές και σχετικά εύκολης αντιμετώπισης, μέχρι πολύ σοβαρές και μερικές φορές θανατηφόρες (θνητότητα).  

Α. ΠΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ:

Πάθηση:                                                                             

Ομφαλοκήλη

Προτεινόμενη Επέμβαση:                                          

Χειρουργική αποκατάσταση ομφαλοκήλης

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Η ομφαλοκήλη προκαλείται από αδυναμία των κοιλιακών τοιχωμάτων και συνήθως παρουσιάζεται σαν μια διόγκωση γύρω από τον ομφαλό. Μπορεί να περιέχει έλικα εντέρου ή λίπος και ποικίλει σε μέγεθος. Εάν το έντερο παγιδευτεί στον σάκο της κήλης και δεν μπορεί να αναταχθεί τότε απαιτείται επείγον χειρουργείο.

ΑΙΤΙΕΣ

Στους ενήλικες η ομφαλοκήλη μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να προκληθεί από :

 1. Μεταφορά βαρέων αντικειμένων
 2. Διαταραχές στις κενώσεις, κυρίως δυσκοιλιότητα
 3. Επίμονο βήχα
 4. Παχυσαρκία
 5. Εγκυμοσύνη
 6. Εργασία που απαιτεί σήκωμα βάρους ή ορθοστασία4

Ένας τύπος ομφαλοκήλης μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επείγον. Καλείται περισφιγμένη βουβωνοκήλη και δημιουργείται όταν τμήμα του εντέρου προβάλλει μέσα από την κήλη και δεν μπορεί να επιστρέψει στην κοιλιά. Η αιμάτωση στο τμήμα του εντέρου τότε μπορεί να διακοπεί και να προκληθεί νέκρωση. Αυτή η κατάσταση απαιτεί επείγον χειρουργείο.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Συχνά οι μικρές ομφαλοκήλες δεν έχουν συμπτώματα. Ανευρίσκονται μετά από κλινική εξέταση. Οι μεγαλύτερες κήλες προκαλούν συμπτώματα όπως:

 1. μια μάζα στην περιοχή του ομφαλού
 2. Πόνος ή κάψιμο στην περιοχή του ομφαλού
 3. Μια μάζα που γίνεται σκληρή και επίπονη με έντονη ευαισθησία στην ψηλάφηση, σε περίπτωση περισφιγμένης ομφαλοκήλης
 4. Ναυτία, έμετος, πυρετός και αδυναμία κένωσης ή αποβολής αερίων

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση τίθεται μετά από κλινική εξέταση από τον ιατρό σας. Συνήθως δεν απαιτεί απεικονιστικές εξετάσεις.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία εξατομικεύεται και περιλαμβάνει:

 1. Αναμονή εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα και η κήλη είναι μικρή
 2. Χειρουργική αντιμετώπιση εφόσον η κήλη προκαλεί συμπτώματα. Η επέμβαση μπορεί να γίνει με λαπαροσκοπική ή κλασσική χειρουργική τομή.

Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από:

 1. το μέγεθος της κήλης
 2. τη γενική κατάσταση του ασθενή
 3. προηγηθείσες επεμβάσεις (παρουσία συμφύσεων)
 4. την επιθυμία του ασθενή

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μικρές σε μέγεθος κήλες μπορούν να χειρουργηθούν με τοπική αναισθησία – όχι όμως λαπαροσκοπικά. Η επέμβαση διαρκεί συνήθως 30 – 60 λεπτά.

Στο χειρουργείο ο γιατρός επαναφέρει το περιεχόμενο της κήλης στην κοιλιακή χώρα και ράβει το στόμιο της (χάσμα). Στη συνέχεια, τοποθετεί πάνω από το στόμιο ένα μικρό πλέγμα το οποίο ασφαλίζει τη συρραφή και μειώνει το ποσοστό επανεμφάνισης της κήλης. Υπάρχουν διάφορα είδη πλέγματος απορροφήσιμα ή όχι και χρησιμοποιούνται κατ επιλογή του χειρουργού.

Η αποκατάσταση της ομφαλοκήλης δεν θεωρείται επώδυνη επέμβαση και χάρη στην τοποθέτηση πλέγματος η επιστροφή του ασθενή στην καθημερινότητα είναι σχεδόν άμεση.

Δ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Αποδέχομαι ότι, ο θεράπων Ιατρός μου ανέλυσε αναλυτικά, λεπτομερειακά και με απόλυτα κατανοητό τρόπο:

 • Την ιατρική μου κατάσταση και την προτεινόμενη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπρόσθετων επεμβάσεων ή τροποποίησης της επέμβασης, εάν κατά την διάρκεια της εγχείρησης ανευρεθεί ή προκύψει κάποια μη αναμενόμενη ή διαφορετική παθολογική κατάσταση. Καταλαβαίνω απόλυτα τους γενικούς και ειδικούς κινδύνους (επιπλοκές) που μου αναλύθηκαν.
 • Τις άλλες πιθανές εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές καθώς και τα αποτελέσματα και τις επιπλοκές τους.
 • Την πρόγνωση της πάθησής μου και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσω εάν δεν προχωρήσω σε επέμβαση.
 • Ότι, δεν εγγυάται την βελτίωση της κλινικής μου κατάστασης παρά την χειρουργικά άψογη διενέργεια της επέμβασης.
 • Ότι, η επέμβαση μου μπορεί να απαιτήσει την μετάγγιση αίματος.
 • Ότι, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ιστοί, αίμα, συνθετικά υλικά ή άλλα σωματικά υγρά για τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης μου.
 • Ότι, στην επέμβαση και στη νοσηλεία θα συμμετέχουν και άλλοι Ιατροί πλην του θεράποντος Ιατρού μου. Κάποιοι εξ αυτών μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο, αλλά να είναι Επιστημονικοί Συνεργάτες της Πανεπιστημιακής Κλινικής, και να είναι έμπειροι Ειδικευμένοι Χειρουργοί, οι οποίοι είναι απόλυτα υπεύθυνοι για τις διενεργούμενες υπό αυτών ιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις.
 • Έλαβα υπ’ όψιν ότι μπορώ να αλλάξω γνώμη για την επέμβαση, αρκεί να ενημερώσω εγκαίρως τον θεράποντα Ιατρό.
 • Είναι δυνατόν απρόβλεπτα μετά την επέμβαση να απαιτηθεί η νοσηλεία μου σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και ενδεχομένως να μην υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο κρεβάτι στο Νοσοκομείο. Εάν τεθεί από τους Αναισθησιολόγους η ύπαρξη διαθέσιμης κλίνης σε ΜΕΘ ως προϋπόθεση για τη διενέργεια της επέμβασης που απαιτείται, ο ασθενής θα είναι σε αναμονή εντός του Νοσοκομείου μέχρι την εξασφάλιση της.
 • Συναινώ στη φωτογράφηση η βιντεοσκόπηση μέρους ή όλου της επεμβάσεως μου ή τμημάτων του σώματος μου για ιατρικούς, ερευνητικούς η εκπαιδευτικούς σκοπούς , υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητα μου και το όνομά μου δεν θα αποκαλύπτονται στις εικόνες/παρουσιάσεις.
 • Συναινώ στην παρουσία στην αίθουσα επεμβάσεων παρατηρητών για εκπαιδευτικούς λόγους. Αυτοί μπορεί να είναι Φοιτητές Ιατρικής η Νοσηλευτικής, Νοσηλευτές και ειδικοί ιατρικών υλικών/μηχανημάτων, που θα προσδιορίζονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.


Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Μου δόθηκε η δυνατότητα να ρωτήσω και να συζητήσω με τον θεράποντα Ιατρό μου για την κατάστασή μου, τις θεραπευτικές επιλογές μου και τους κινδύνους που προκύπτουν από την επέμβαση. Οι ερωτήσεις και οι προβληματισμοί μου απαντήθηκαν πλήρως και επαρκώς.

Βεβαιώνω ότι η φόρμα συγκατάθεσης αυτή, μου δόθηκε όπως είναι συμπληρωμένη, πριν υπογράψει ο ιατρός μου σε αυτή.

 

watermark smallΓια περισσότερες πληροφορίες και υπεύθυνη ενημέρωση επικοινωνήστε με τον κο Όθωνα Μιχαήλ, Γενικό Χειρουργό, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου και Υπεύθυνο Τμήματος Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής, Τηλ.: 2109520070, 6944435931 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | http://www.omichail.gr

Menu