ΔΑΒΑΚΗ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ: 2109520070

 

Βαρύτητα Χειρουργικών Επεμβάσεων

Βαρύτητα Χειρουργικών Επεμβάσεων

Βαρύτητα Χειρουργικών Επεμβάσεων

Ευρετήριο Άρθρου

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ακρωτηριασμός μηρού από το ριζομήριο
Αντιμετώπιση οπισθοπεριτοναϊκού όγκου
Αντιπαλλινδρομική επέμβαση
Απεμπλοκή ουρητήρων από οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση
Αποκατάσταση διαφραγματοκήλης
Αποκατάσταση παραισοφαγικής κήλης
Αποκατάσταση ρήξης διαφράγματος
Αποκατάσταση χολοπεπτικού συριγγίου
Αριστερά κολεκτομή
Ατυπη ηπατεκτομή
Δημιουργία περιτοναιο-φλεβικού shunt(Le Veen-Denver)
Διαθωρακική  αποκατάσταση διαφραγματοκήλης /θωρακοσκοπικά
Διαθωρακική  αποκατάσταση τραύματος οισοφάγου
Διακοιλιακή παροχέτευση παγκρεακού αποστήματος
Διαμερισματοποίηση στομάχου
Εγκαρσιεκτομή
Εκστόμωση οισοφάγου
Εκτεταμένη δεξιά κολεκτομή
Εκτομή εκκολπώματος οισοφάγου
Εκτομή εκτεταμένων όγκων κοιλιάς
Εκτομή κακοήθους όγκου θωρακικού τοιχώματος
Εκτομή όγκου ήπατος (ογκεκτομή)
Εκτομή χοληδόχου πόρου + χολοπεπτική αναστόμωση
Επανεπεμβάσεις παχέος εντέρου
Επανεπεμβάσεις στο θυρεοειδή
Επανεπεμβάσεις στο παραθυρεοειδή
Επινεφριδεκτομή
Επιπολής παρωτιδεκτομή
Εφαρμογή R-F επί μεταστατικών εστιών ήπατος
Εχινόκκοκος κύστη ήπατος/άλλο όργανο(οποιαδήποτε επέμβαση)
Θυμεκτομή
Θωρακοσκοπική αποκατάσταση τραύματος οισοφάγου
Ιεροκοιλιακή εκτομή μέσου ορθού
Κάθετη γαστροπλαστική
Κοιλιακή εκτομή του ορθού + προφυλακτική κολοστομία
Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή του ορθού
Κολοστομία + ειλεοστομία
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση παραοισοφαγικής κήλης
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση υποτροπής βουβωνοκήλης άμφω
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση υποτροπής μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση χολοπεπτικού συριγγίου
Λαπαροσκοπική  αριστερά κολεκτομή
Λαπαροσκοπική αφαίρεση γαστρικού δακτυλίου
Λαπαροσκοπική εγκαρσιεκτομή
Λαπαροσκοπική εκτεταμένη δεξιά κολεκτομή
Λαπαροσκοπική εκτομή ενδοκοιλιακού λεμφαδένος-ων
Λαπαροσκοπική εκτομή κύστεων ωοθηκών άμφω
Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή
Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή άμφω
Λαπαροσκοπική εφαρμογή R-F επί μεταστατικών εστιών ήπατος
Λαπαροσκοπική εχινόκκοκος κύστη ήπατος(οποιαδήποτε επέμβαση)
Λαπαροσκοπική κολεκτομή κατά Hartman
Λαπαροσκοπική μυοτομή κατά Heller για αχαλασία οισοφάγου
Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή
Λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή
Λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων
Λαπαροσκοπική ορθοπηξία
Λαπαροσκοπική σιγμοειδεκτομή
Λαπαροσκοπική σπληνεκτομή (όχι τραύμα)
Λαπαροσκοπική σύγκλειση κολοστομίας
Λαπαροσκοπική συρραφή διατρήσεως έλκους στομάχου/12δακτύλου
Λαπαροσκοπική υπερεκλεκτική βαγοτομή
Λαπαροσκοπική υπερεκλεκτική βαγοτομή + Νissen
Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή + διεγχειρητική χολαγγειογραφία
Λαπαροσκοπική χολοκυστονηστιδική αναστόμωση
Λαπαροσκοπική χολοπεπτική αναστόμωση
Λαπαροσκοπική ωοθηκεκτομή/σαλπιγγεκτομή άμφω (κακοήθεια-καλοήθεια)
Μετατροπή ΓΕΑ σε Royx & Y
Μυοτομή κατά Heller για αχαλασία οισοφάγου
Οισοφαγοτομή/οισοφαγομυοτομή για αφαίρεση καλοήθων όγκων
Ολική θυροειδεκτομή
Ολική κολεκτομή/πρωκτοκολεκτομή + τελική ειλεοστομία
Ολική υστερεκτομή
Παροχέτευση ψευδοκύστης παγκρέατος
Περιφερειακή παγκρεατεκτομή/ + σπληνεκτομή
Ριζική μαστεκτομή + λεμφαδενικός καθαρισμός
Ριζικός/περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός παραορτικών λεμφαδένων
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός αυχένος
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχηλικών λεμφαδένων άμφω
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου
Σύγκλειση κολοστομίας της κολεκτομής κατά Hartmann
Σύγκλειση τραχηλικής οισοφαγοστομίας
Σφιγκτηροεκτομή –σφιγκτηροπλαστική χοληδόχου πόρου δια του 12δακτύλου
Τμηματεκτομή ήπατος
Τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου
Υπερεκλεκτική βαγοτομή
Υπερεκλεκτική βαγοτομή + Νissen
Υφολική γαστρεκτομή
Υφολική γαστρεκτομή + ειλεογαστρική αναστόμωση
Χαμηλή πρόσθια εκτομή του ορθού + αναστόμωση
Χαμηλή πρόσθια εκτομή του ορθού + κολοστομία
Χειρουργική αποκατάσταση τραύματος μεγάλων αγγείων
Χολοκυστεκτομή + διεγχ.χολα/φία + διερεύνηση χοληδόχου πόρου
Χολοκυστεκτομή + διεγχ.χολα/φία + διερεύνηση χοληδόχου πόρου +
               χολοπεπτική     αναστόμωση
Χολοπεπτική αναστόμωση

 

Menu