Συλλογή Βίντεο | Όθων Μιχαήλ | Γενικός Χειρουργός

Δείτε βίντεο απο επεμβάσεις και εκπομπές του Χειρουργού

Ευρεία εκτομή βασικοκυτταρικού καρκινώματος κροταφικής χώρας σε ασθενή που πρoηγήθηκε απλή βιοψία σπίλου. Η εκτομή γίνεται λόγω εγγύτητας με τα εν τω βάθει όρια του νεοπλάσματος

Related Videos

Menu